Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

12.06.2017 Ugodzenie 16 latka

W Prokuraturze Rejonowej Kraków –Podgórze jest prowadzone postępowanie w sprawie zdarzenia do jakiego doszło w tramwaju linii 52 w dniu 10 czerwca 2017r. W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano świadków zdarzenia, w tym towarzyszącą sprawcy kobietę, dokonano oględzin monitoringu.

 Prokurator wszczął śledztwo w sprawie przeciwko Stefanowi S.  podejrzanemu o to, że:

I. w Krakowie ugodził nożem w szyję pokrzywdzonego i spowodował ranę ciętą powłok skórnych po jej lewej stronie, czym zmierzał do spowodowania skutku w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k., przy czym dopuścił się tego czynu z oczywiście błahego powodu okazując przy tym rażące lekceważenie dla porządku publicznego, a skutku nie osiągnął ze względu na aktywną postawę pokrzywdzonego, tj. o przest. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II obiecywał udzielenie funkcjonariuszom Policji korzyści majątkowej w kwocie 20 000 zł celem skłonienia ich do odstąpienia od wykonania czynności służbowej w postaci jego zatrzymania, tj. o przest. z art. 229 § 3 k.k.

III. znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariuszy Policji , podczas i z związku z pełnieniem przez nich czynności służbowych, tj. o przest. z art. 226 § 1 k.k.

 

Przesłuchano podejrzanego Stefana S. lat 55, który przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów, tj. do ugodzenia nożem oraz częściowo do czynu z art. 226 § 1 kk, nie przyznał się natomiast do czynu z art. 229 § 3 kk. Podejrzany był karany Sądownie.

Prokurator skierował wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 m-cy.

Za te czyny grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności