Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Komunikat w sprawie wprowadzenia przerwy technicznej

INFORMACJA


                      Stosownie do Zarządzenia nr 53/2020 Prokuratora Okręgowego w Krakowie z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia pracy zmianowej w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie i podległych jej prokuraturach rejonowych wprowadza się 


p r z e r w ę    t e c h n i c z n ą


dla potrzeb przeprowadzenia czynności sanitarnych

w godzinach  13:30  -  14:00

Aktualności