Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

15.06.2018 Oświadczenie Prokuratora Okręgowego..

W związku z publikacją dziennika „Rzeczpospolita” z 15 czerwca 2018 roku pt. „Dziurawe oskarżenie Sebastiana K.” autorstwa Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadki Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że publikacja ta zawiera nieprawdziwe informacje i nieścisłości. Dotyczą przebiegu wypadku z 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, treści materiału dowodowego i postępowania przygotowawczego.

1. Nieprawdą jest, że „Aby wybielić rządową ochronę, prokuratura naciągnęła fakty
o wypadku premier w Oświęcimiu”. Nieprawdą jest również, że na podstawie zebranego materiału dowodowego prokuratura wyprowadziła sprzeczne wnioski, wzajemnie wykluczające się co do zachowania poszczególnych uczestników zdarzenia.

Zebrany skrupulatnie materiał dowodowy pozwolił na dokładne odtworzenie przebiegu wypadku. Dowody, w tym uzyskane w toku postępowania opinie niezależnych biegłych,
w sposób jednoznaczny określiły sposób zachowania się poszczególnych uczestników zdarzenia, a także położenie samochodu marki Fiat Seicento oraz sposób, kierunek i prędkość poruszania się pojazdów kolumny rządowej. Ustalenie poczynione w toku śledztwa i wszystkie dowody zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.

2. Nieprawdą jest, aby w toku śledztwa ustalono, że kolumna rządowa w miejscu zdarzenia poruszała się „na podwójnej ciągłej, przekraczając dopuszczalną prędkość i bez sygnałów dźwiękowych”. Nieprawdziwe są rzekome „ustalenia dziennika Rzeczypospolita, że podawana przez funkcjonariuszy BOR wersja o wykorzystywaniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie została potwierdzona w postępowaniu”. Nie jest również prawdą informacja jakoby „Audi wiozące Premier, wymijając Seicento, nie miało „koguta”, ani dźwięków”, że „odstęp pojazdów w kolumnie był za duży” i że „to oraz brak koguta na dachu Audi mogło zmylić kierowcę Seicento”.

Z uzyskanych w śledztwie zeznań naocznych świadków, nie tylko funkcjonariuszy BOR, wynika, że pierwszy i trzeci pojazd z kolumny rządowej używały w momencie zdarzenia sygnałów dźwiękowych, a także niebieskich i czerwonych sygnałów świetlnych. Środkowy pojazd kolumny używał niebieskich sygnałów świetlnych. Nie używał sygnałów dźwiękowych, ponieważ nie miał takiego obowiązku. Te ustalenia wskazują, że rządowa kolumna była prawidłowa oznaczona i  jako uprzywilejowana, zgodnie z przepisami ruchu  drogowego  mogła przekraczać linie ciągłą  oddzielającą pasy ruchu. Odstępy między pojazdami kolumny były prawidłowe uwzględniające specyfikę poruszania się pojazdów w kolumnie.

Jednocześnie biegli z Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna  w Krakowie stwierdzili, że niezależnie od używania bądź nie sygnałów dźwiękowych przez kolumnę  pojazdów wyłącznym lub bezpośrednim sprawcą zdarzenia był kierowca samochodu Fiat Seicento – Sebastian K., ponieważ nie rozeznał prawidłowo sytuacji na jezdni. Jego obowiązkiem jako kierowcy było sprawdzenie stanu ruchu i kontynuowanie jazdy dopiero po upewnieniu się, że jezdnia jest wolna. Nieprawidłowo przeprowadzony manewr wznowienia ruchu z zamiarem skrętu
w lewo był zdaniem biegłych bezpośrednią przyczyną kolizji z samochodem Audi A8. Kierujący samochodem Audi A8 nie miał możliwości uniknięcia kolizji.

3. Nieprawdą jest, że „Prokuratura nie dała wiary zeznaniom funkcjonariuszy BOR, nie wyjaśniła sprzeczności i oskarżyła Sebastiana K. mimo wzajemnie wykluczających się dowodów”.

W ocenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie na etapie postępowania przygotowawczego nie uzyskano dowodów pozwalających kwestionować wiarygodność przesłuchanych w sprawie funkcjonariuszy BOR, a także świadków, którzy opisywali przebieg zdarzeń w sposób zbieżny z ich zeznaniami. Ostateczna ocena wiarygodności zeznań składanych przez poszczególnych świadków będzie natomiast należeć do sądu. Sprzeczności między zeznaniami poszczególnych świadków, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, mogą zostać zweryfikowane w trakcie postepowania przed Sądem.  

 

 

Aktualności