Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dotycząca przemytu cudzoziemców

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w tym pełniący służbę w Placówce Straży Granicznej w Krakowie - Balicach w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, śledztwem sygn. j/w. w sprawie działania w okresie od nieustalonego dnia 2015 roku do 05 lipca 2016r. w Żyrardowie i innych miejscowościach województwa mazowieckiego zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa polegające na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk i art. 264 § 3 kk i 274 k.k.  inne,  (art. 258 § 1tj. grupa zagrożona do lat 5, kierowanie nią do lat 8, a 264 § 3 k.k. tj. organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy do lat 8, 274 tj. sprzedaż dowodu osobistego i nakłanianie do tego do lat 2)

 

W toku prowadzonych czynności, w tym przede wszystkim na podstawie zebranego materiału operacyjno-rozpoznawczego ustalono, że w/wym. osoby działają w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa polegające na organizowaniu innym osobom – cudzoziemcom przekraczania wbrew przepisom granicy RP przy użyciu polskich dokumentów tożsamości w postaci dowodów osobistych.

 

            Modus operandi grupy polegał na oferowaniu przerzucenia cudzoziemca (obywatele Ukrainy i Albanii) przy użyciu polskiego dowodu osobistego z jednego z Państw strefy Schengen do Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcy przyjeżdżali do Polski legalnie na podstawie wiz, a następnie szukano osoby podobnej do cudzoziemca, która skłonna była sprzedać swój dowód osobisty. Zajmowali się tym członkowie grupy na polecenie kierującej tym procederem Wiesławy P. (l.54) i jej syna Macieja P. (l.30) Po uzyskaniu takiego dokumentu cudzoziemcy uprzednio zakwaterowani, w jednej z podwarszawskich miejscowości byli przewożeni do jednego z Państw Schengen na kontynencie (Słowacja, Hiszpania, Chorwacja, Portugalii) skąd na podstawie zakupionych przez członków grupy biletów jako rzekomo obywatele Polscy wylatywali do Wielkiej Brytanii.

            W chwili obecnej udowodniono 21 takich przypadków, ale łączna liczba ujawnionych przekracza 100. Po uzyskaniu stosownych dokumentów od odpowiednich służb Wielkiej Brytanii i innych Państw strefy Schengan będą one stanowiły podstawę do uzupełnienia zarzutów podejrzanym,

            W dniu 27 września br. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej dokonał realizacji czynności procesowych, w wyniku których 75 funkcjonariuszy dokonało zabezpieczenia materiału dowodowego oraz zatrzymania 11 osób, w tym kierującej grupą Wiesławę P. i jej 2 synów, oraz 8 innych osób zajmujących się pozyskiwaniem dowodów osobistych poprzez nakłanianie osób trzecich do ich odsprzedaży

             Po przesłuchaniu, w toku którego wszyscy wymienieni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów zastosowano w stosunku do podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju bądź to z zatrzymaniem paszportu, bądź z zakazem jego wydania, jeśli osoby te nie występowały wcześniej o paszport.

            Wysokość poręczenia majątkowego zastosowanego w stosunku do Wiesławy P. i jej syna to odpowiednio 20 i 15 tys. złotych.

    W tej sprawie Straż Graniczna i Prokuratura współpracuje z Europolem.

Aktualności