Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dot. śledztwa w sprawie zmowy przetargowej.

W śledztwie dotyczącym zmowy przetargowej, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie, została zatrzymana kolejna / 13/ osoba: Elżbieta G. Po jej przesłuchaniu w dniu 4.02 br, , w dniu dzisiejszym Sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Elżbieta G. jest podejrzana o:

- wręczanie korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną – urzędnikowi / te zarzuty nie mają związku z budową łącznika/, dotyczą lat 2006-2009;

-poświadczanie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej / 2 zarzuty/;

- pomocnictwo innym osobom do wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną – urzędnikowi /2 zarzuty -łączna wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wynosi 30 tys. zł/.

Z uwagi na dobro wykonywanych czynności prokuratura nie może, w chwili obecnej, podać informacji dotyczącej złożonych przez podejrzaną wyjaśnień. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 8.

W dniu dzisiejszym prokurator uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany wobec Danuty B.- podejrzanej o przyjmowanie korzyści majątkowych i poświadczanie nieprawdy w dokumentach i zastosował : poręczenie majątkowe w kwocie 150 tys. zł, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu oraz zawiesił podejrzaną w wykonywanych czynnościach służbowych.

Aktualności