Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

3.10.2017 Uprawiał konopie

W Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu zarejestrowane zostało  postępowanie przygotowawcze przeciwko Waldemarowi C., w mieszkaniu, którego podczas przeszukania Policja zabezpieczyła ponad 4 kg konopi innych niż włókniste.

Waldemarowi C. przedstawione zostały dwa zarzuty:

  1. że działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru od bliżej nieustalonego dnia czerwca 2017 roku do 25 października 2017 roku w Olkuszu i Sławkowie – miejscowości położonej w województwie śląskim, uprawiał wbrew przepisom ustawy poprzez sadzenie, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie oraz inne czynności pielęgnacyjne, krzewy konopi innych niż włókniste, która to uprawa dostarczyła mu ziela konopi innej niż włókniste w znacznej ilości o wadze co najmniej 4 kg suszu, tj. o czyn z art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk.,
  2. w dniu 25 października br., w Olkuszu prowadził samochód osobowy nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodów zdrowotnych, tj. o czyn z art. 180a kk.

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji zobowiązując Waldemara C. do stawiennictwa w KPP w Olkuszu cztery razy w tygodniu i poręczenie majątkowe w wysokości 5000 zł. Nadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia na kwotę 15 tys. zł.

Czynności procesowe są w toku.

Za te czyny grozi podejrzanemu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Aktualności