Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

27.02.2019 Rozbijał szyby w drzwiach, skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie nadzorowała postępowanie przygotowawcze w sprawie uszkodzenia w dniu 13 stycznia 2019 roku 22 szyb w drzwiach wejściowych do klatek schodowych w dwóch blokach na terenie Krakowa, poprzez ich rozbicie, w wyniku, czego powstała strata w łącznej kwocie 4.000 zł na szkodę Wspólnot Mieszkaniowych, tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i inne.

            W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż w dniu 13 stycznia 2019 roku około godz. 22:15 funkcjonariusze Komisariatu Policji III w Krakowie pełnili służbę w rejonie ul. Celarowskiej w Krakowie, gdzie przy jednym z bloków zatrzymali sprawcę, który rozbijał szyby w drzwiach wejściowych do klatek schodowych. Mężczyzną tym okazał się być Zbigniew K., był on pod wpływem alkoholu.

W toku czynności przeszukania osoby Zbigniewa K. ujawniono i zabezpieczono worek z tworzywa sztucznego zawierający procę koloru czarnego z tworzywa sztucznego oraz 23 kawałki metalu. Jednocześnie, w trakcie oględzin miejsca uszkodzenia szyby
ujawniono i zabezpieczono przecinak punktowy koloru żółto-czarnego.

Jak ustalono, przedmioty te służyły wymienionemu do wybicia szyb w drzwiach wejściowych do klatek schodowych w blokach przy ul. Celarowskiej w Krakowie.

Na skutek działania oskarżonego zniszczeniu uległo 22 szyb w drzwiach wejściowych w dwóch blokach. W wyniku, czego powstały straty w łącznej kwocie 4000 zł na szkodę Wspólnot Mieszkaniowych.

Podejrzany przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

W przedmiotowej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziału II Karnego.

Za popełnienie przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Aktualności