Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2018-01-25 Informacja dotycząca biegłych w sprawie wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu

W związku nieprecyzyjnymi i nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi biegłych uczestniczących w czynnościach przesłuchania świadków w sprawie wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, uprzejmie informuję:

1.            Psycholog Joanna Łuczyńska - Nieśpielak została powołana w niniejszej sprawie jako pierwsza postanowieniami, wydanymi dnia 10 marca 2017 roku. Natomiast to biegła Elżbieta Wrońska została powołana jako druga. Biegła Joanna Łuczyńska – Nieśpielak brała udział w przesłuchaniu trzech świadków. Biegła odmówiła udziału w  przesłuchaniach pozostałych świadków, odmowę  motywując zakresem jej obowiązków służbowych i sytuacją rodzinną. W związku z tym postanowieniami z dnia 27 marca 2017 roku o zmianie postanowienia o powołaniu biegłego, w miejsce dotychczasowej biegłej w osobie Joanny Łuczyńskiej – Nieśpielak powołano biegłą w osobie Elżbiety Wrońskiej.

2.            Nie jest prawdą, iż biegła Joanna Łuczyńska – Nieśpielak nie figurowała jako biegła będąca na Liście Biegłych Sądowych, albowiem zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2 września 2016 roku, oznaczoną sygnaturą Adm. SO. – 511-1-7/16 została ona ustanowiona biegłym sądowym w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Krakowie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Jednocześnie złożyła ona przyrzeczenie biegłego w dniu 2 września 2016 roku. Jak ustalono, wymieniona w dniu 8 grudnia 2017 roku zrzekła się pełnienia funkcji biegłego, w związku z czym aktualnie nie figuruje na liście biegłych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Biegła Joanna Łuczyńska – Nieśpielak jako jedyna biegła w Oświęcimiu podjęła się udziału w czynnościach w dniu 17 marca 2017 roku, które odbywały się w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. W czasie wydawania postanowienia o jej powołaniu Prokuratura Okręgowa w Krakowie nie dysponowała wiedzą o przynależności partyjnej jej męża oraz ewentualnej znajomości jej bliskich z osobami kandydującymi w wyborach parlamentarnych z list jakichkolwiek partii politycznych. 

3.            Opinie, sporządzone przez biegłą Joannę Łuczyńską – Nieśpielak nie dają podstaw do kwestionowania prawidłowości postrzegania i odtwarzania postrzeżeń w rozumieniu sprawności funkcji poznawczych.

4.            Obrońca podejrzanego uzyskał dostęp do treści opinii, sporządzonych przez biegłą Joannę Łuczyńską – Nieśpielak nie zakwestionował wniosków wskazanych opinii, ani też nie złożył zarzutów co do ich treści, jak również co do bezstronności wskazanej biegłej.

5.            Prokuratura uznaje opinie, sporządzone przez biegłą Joannę Łuczyńską – Nieśpielak za spełniające kryteria określone w art. 201 kpk.

Aktualności