Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.09.2018 Postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy uczestniczącej w obrocie środkami odurzającymi

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta w Krakowie, prowadzone jest śledztwo przeciwko Mateuszowi S., Annie G., Michałowi N. i Igorowi P., podejrzanym o to, że w okresie od dnia 22 maja 2018 roku do dnia 18 sierpnia 2018 roku w Krakowie działając wspólnie i w porozumieniu wraz z innymi nieustalonymi osobami brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na uczestniczeniu w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancji psychotropowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. o przestępstwo z art. 258 § i kk.

Ponadto wymienionym osobom został postawiony również m.in. zarzut, iż w okresie od dnia 22 maja 2018 roku do dnia 18 sierpnia 2018 roku w Krakowie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I, wspólnie i w porozumieniu z 2 innymi nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, uczestniczyli w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz marihuany, tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art 65§lk.k.

Oprócz tego innym osobom tj. Kindze J., Jagodzie K., Radosławowi B., Filipowi S. i Piotrowi S. przedstawiono zarzut o popełnienie przestępstw z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podejrzani oraz inne osoby zostali zatrzymani w dniu 11 września 2018 roku w wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy Policji z Komisariatu Policji VIII wespół z funkcjonariuszami SPAP KWP w Krakowie, prowadzących czynności operacyjne w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na uczestniczeniu w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancji psychotropowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

W dniu 11 września 2018 roku w tut, Prokuraturze zostały wykonane czynności procesowe z udziałem podejrzanych Kingi J., Jagody K., Radosława B. i Filipa S. Podejrzani przyznali się do stawianych zarzutów posiadania środków odurzających. Wobec wszystkich podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

W dniu 12 września 2018 roku w tut. Prokuraturze zostały wykonane czynności procesowe z udziałem innych podejrzanych, Mateusza S., Anny G., Michała N. oraz Igora P., z których część przyznała się częściowo do stawianych zarzutów.

W dniu 13 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Wydział II Kamy, uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanych Mateusza S., Anny G., Michała N. i Igora P. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy tj. do dnia 10 grudnia 2018 roku, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Mateusza S. ulegnie on zmianie na poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 złotych z chwilą wpłaty kwoty poręczenia w terminie najpóźniej do 15 października 2018 roku.

Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności powyżej 2 lat do lat 18.

 

 

 

Aktualności