Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.09.2017 Postępowanie dot. kierowcy będącego pod wpływem alkoholu

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód prowadzone jest postępowanie karne przeciwko Grzegorzowi Z. (lat 29) podejrzewanego o to że:

  1. w dniu 9 września 2017 roku w Sieciechowicach i innych miejscowościach, woj. małopolskiego, prowadził w ruchu lądowym pojazd marki BMW, znajdując się pod wpływem nietrzeźwości wykazującym 1,11 mg/l alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a§1 kk,
  2. w dniu 9 września 2017 roku w Sieciechowicach, woj. małopolskie, naruszył nietykalność cielesną innej osoby poprzez przytrzaśnięcie jej ręki na skutek zamknięcia szyby w pojeździe marki BMW i spowodowania u niej obrażeń w postaci linijnego obtarcia naskórka w okolicy nadłokciowej ramienia lewego po stronie przyśrodkowej, tj. o czyn z art. 217§1 kk,
  3. w dniu 9 września 2017 roku w Porębie Laskowej, woj. małopolskiego, groził dwóm osobom pozbawieniem życia, a które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonych uzasadnioną obawę ich spełnienia, a następnie, uderzając jedną z nich prowadnicą mechanicznej piły spowodował u niego obrażenia w postaci zadrapania naskórka okolicy nadobojczykowej oraz zadrapanie wzdłuż obojczyka lewego, naruszając jego nietykalność, tj. o czyn z art. 190§1 kk i art. 217§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Jak ustalono kilka osób przebywających na rynku w Sieciechowicach, zaobserwowało jak kierowca poruszający się w pobliżu pojazdem marki BMW stwarza zagrożenie dla ruchu lądowego, wykonując niebezpieczne manewry. Gdy pojazd się zatrzymał, podeszła do niego jedna z osób i po otwarciu szyby od kierowcy poczuła ona woń alkoholu. Podjęła następnie działania zmierzające do uniemożliwienia mu kontynuowania jazdy, chcąc wyjąć kluczyki ze stacyjki. Kierowca odjechał na pewną odległość kontynuując niebezpieczną jazdę i ponownie się zatrzymał. Wtedy podeszły do niego trzy osoby. Ponownie podjęto próbę pozbawienia kierowcy kluczyków, ale gdy jedna z osób włożyła do wnętrza pojazdu rękę przez otwarte okno, kierowca ja przytrzasnął zamykając szybę. Pokrzywdzona wyszarpnęła swoją rękę. Następnie kierujący BMW odjechał.

Została powiadomiona telefonicznie Policja, a pozostałe osoby wsiadły do dwóch pojazdów i udały się za odjeżdżającym pojazdem. Rozpoznano podejrzanego i postanowiono udać się do miejsca zamieszkania kierowcy. Na posesji osoby te, zastały kierowcę BMW, który podjechał tym samym pojazdem wraz z pasażerem. Po wejściu na posesję Grzegorz Z. zamknął bramę wjazdową. Gdy zobaczył, że świadkowie stoją pod bramą, kazał im się wynosić używając słów wulgarnych. Następnie wziął z bagażnika drugiego z pojazdów mechaniczną piłę łańcuchową i po jej uruchomieniu pobiegł w ich kierunku, wymachują nią i grożąc w międzyczasie, że ich pozabija. Biegnąc, Grzegorz Z. uderzył piłą o ogrodzenie i spadł z niej łańcuch, jednak mimo to nie zatrzymał się. Mężczyznom udało się pozbawić Grzegorza Z. piły, w związku z czym uciekł on do domu, a na miejsce przybyli funkcjonariusze Policji, którzy dokonali jego zatrzymania. Badania Grzegorza Z. na zawartość alkoholu etylowego w jego organizmie wykazały kolejno 1,10 mg/l, 1,11 mg/l, 2,22‰, 2,13‰, 1,94‰ i 1,82‰.

Podejrzany Grzegorz Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia przedstawiając przebieg zdarzenia niezgodny z ustalonym stanem faktycznym.

Z uwagi na zachodzącą uzasadnioną obawę matactwa, mając również na uwadze, że zachodzi obawa, że podejrzany popełni ponownie przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wobec faktu, że popełnieniem takiego przestępstwa groził pokrzywdzonym, prokurator skierował wniosek o zastosowanie wobec wymienionego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny uwzględniając wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy.

Za te czyny grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Aktualności