Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

12.10.2018 Zatrzymanie grupy przestępczej trudniącej się uprawą i wytwarzaniem środków odurzających oraz nabywaniem i obrotem środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.

W dniu 10 października 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie na polecenie prokuratora Wydziału II Prokuratury Okręgowej w Krakowie zatrzymali grupę jedenastu mężczyzn podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się uprawą i wytwarzaniem środków odurzających oraz nabywaniem i obrotem środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.

Oprócz jedenastu zatrzymanych osób, zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej przedstawiono również pięciu sprawcom przebywającym już w aresztach śledczych pod zarzutami popełniania przestępstw polegających na posiadaniu i obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a jeden z nich aresztowany był pod zarzutem popełnienia rozboju. 

Podejrzanym zarzucono udział w okresie od października 2017 roku do maja 2018 roku na terenie Libiąża, Chrzanowa i innych miejscowości na terenie kraju w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie uprawiali, przechowywali i uczestniczyli w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuaną), substancji psychotropowej (extasy –MDMA) w ilości ponad 300 tabletek, nieustaloną ilością substancji psychotropowych w postaci kokainy i co najmniej 300 gram amfetaminy.

Wśród zatrzymanych osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej był określony podział ról oraz obowiązków; jeden z nich kierował zorganizowaną grupą przestępczą, ustalał podział ról i zadań wewnątrz grupy, koordynował czynności mające na celu windykację należności od pozostałych osób uczestniczących w obrocie. Pozostali członkowie grupy nabywali od ustalonych i nieustalonych osób środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste, substancji psychotropowych, amfetaminy, kokainy a następnie przekazywali je, co najmniej raz w tygodniu, w celu dalszego wprowadzenia do obrotu. Kolejne osoby nabywały środki odurzające, a następnie przechowywali je w swoich miejscach zamieszkania i dokonywali sprzedaży ustalonym i nieustalonym osobom, przechowywali i przygotowywali do wprowadzenia znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, a także wytwarzali znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany a także sadzonek ziela konopi.

W trakcie przesłuchań podejrzanych, jakie miały miejsce w dniach 10 i 11 października 2018 roku trzech podejrzanych przyznało się do udziału w obrocie narkotykami i w złożonych wyjaśnieniach opisało mechanizm funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej.

Pozostali podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień lub złożyli wyjaśnienia sprzeczne z ustaleniami dotychczas prowadzonego śledztwa.

W dniu 11 października 2018 roku:

wobec podejrzanego Michała K. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 15.000 złotych, dozoru policji polegającego na obowiązku stawiennictwa 3 x w tygodniu w Komendzie Policji i zakazu opuszczania kraju.

wobec podejrzanego Michała B. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 złotych, dozoru policji polegającego na obowiązku stawiennictwa 3 x w tygodniu w Komendzie Policji i zakazu opuszczania kraju.

wobec podejrzanego Dariusza O. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 złotych, dozoru policji polegającego na obowiązku stawiennictwa 3 x w tygodniu w Komendzie Policji i zakazu opuszczania kraju.

W dniu 11 października 2018 roku prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań wobec 9 podejrzanych a, to: Miłosza B., Pawła M. , Arkadiusza C., Kacpra A. , Kamila B., Roberta P. , Sebastiana K. , Sebastiana K. i Damiana S.

Podstawą wystąpienia z wnioskami o areszt tymczasowy jest obawa utrudniania postępowania w sprawie o przestępstwo zagrożone surowymi karami oraz obawa matactwa.

Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 18 do 33 lat.

Za zarzucane im czyny grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

W dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec wszystkich 9 mężczyzn, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec jednego podejrzanego na okres jednego miesiąca a wobec pozostałych ośmiu na okres trzech miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności