Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

06.03.2019 Akt oskarżenia w sprawie błędu w sztuce lekarskiej

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty, Wydziału II Karnego akt oskarżenia przeciwko Markowi K. – lekarzowi jednego z krakowskich szpitali.

Wymienionemu zarzucono nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentki, w postaci wystąpienia ciężkiej, długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, poprze dopuszczenie się błędu w sztuce lekarskiej, polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu operacji ginekologicznej, w trakcie, której niezasadnie wycięto chorej fragment jelita grubego bez zaopatrzenia przekroju esicy w jamie brzusznej.

Zdarzenie powyższe miało miejsce w grudniu 2013 roku, kiedy to pacjentka zgłosiła się do szpitala z bólami brzucha i została zakwalifikowana do operacji.

Oskarżony był kierownikiem zespołu operacyjnego i głównym operatorem.

W toku postępowania przygotowawczego, biegli stwierdzili, że nie zachował on należytej ostrożności lekarskiej operując chorą będącą już po uprzednich 3 laparotomiach. Zaniedbał też w okresie przez operacyjnym prób ewentualnego ustalenia stosunków anatomicznych w obrębie jamy brzusznej u chorej, np. przez wykonanie TK z kontrastem, konsultacji chirurgicznej i inne.

Nieprawidłowości w postępowaniu śródoperacyjnym w grudniu 2013 roku spowodowała u pokrzywdzonej uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień.

Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

W toku postępowania przygotowawczego nie stosowano środków zapobiegawczych.

Aktualności