Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

05.03.2019 Groźby wobec Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

W dniu 1 marca 2019r. w korespondencji adresowanej do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego ujawniono kopertę z zawartością listu zawierającego żądanie dymisji prezydenta oraz groźby bezprawne pozbawienia go życia w przypadku niepodporządkowania się żądaniom, dodatkowymi elementami nacisku były włożona do koperty amunicja oraz wydruk 16 zdjęć osób pełniących funkcji publiczne opatrzonym obramowaniem symbolizującym ociekającą krew.

W wyniku podjętych natychmiast działań funkcjonariuszy Wydziału dw z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie podjęto skoncentrowane działania wykrywczo – dowodowe zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy oraz jego zatrzymania. Czynności te dodatkowo były skomplikowane ze względu na to, że sprawca kierował podejrzenia pod adresem osoby trzeciej, niezwiązanej z przedmiotowym zajściem oraz nim samym, poprzez wskazanie tej osoby jako nadawcy korespondencji. Na podstawie dokonanych ustaleń, czynności Policji, pracy biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego przy KWP w Krakowie wytypowano osobę podejrzewaną. Przeprowadzono czynności w miejscu zamieszkania osoby podejrzewanej w Krakowie oraz w Warszawie, gdzie mężczyzna przebywał w wynajmowanym mieszkaniu. Wstępne wyniki czynności pozwoliły na sformułowanie wobec Przemysława. M.  zarzutów:

-  z art. 224 § 2 kk. i art. 235 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 § 1 kk. –zmuszanie groźbą bezprawną funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia określonego działania – wydania oświadczenia co do zrzeczenia się funkcji prezydenta miasta

- przestępstwa z art. 128 § 2 w zw. z art. 128 § 1 kk. – podejmowanie przygotowań do realizacji zamiaru dotyczącego usunięcia Sejmu RP jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez gromadzenie niebezpiecznych przedmiotów, mogących mieć charakter militariów.

oraz przestępstwa z art. 286 § 1 kk – oszustwa na szkodę osoby prywatnej.

Podejrzanym jest mężczyzna, l. 28, bezrobotny.

Wyniki dotychczasowych czynności potwierdzą podejrzenia, iż korespondencja skierowana była nie tylko do Prezydenta Miasta Krakowa, lecz również do innych prezydentów miast, jak również do byłego prezydenta Lecha Wałęsy. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zabezpieczenia kolejnego materiału dowodowego w tym zakresie, nie sposób wykluczyć dalszego rozszerzenia zarzutów stawianych podejrzanemu.

Ponadto analizowane są dowody rzeczowe zabezpieczone w wyniku przeszukania, w tym wyniki zleconych ekspertyz i opinii kryminalistycznych z zakresu informatyki, balistyki, genetyki, daktyloskopii i badań dokumentów, zakres których jest rozszerzany wobec spływającego kolejnego materiału dowodowego.

Z uwagi na dobro postępowania brak jest możliwości udzielenia dalszych informacji

 

 

Aktualności