Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

04.09.2018 Informacja dotycząca czynności w sprawie obrotu nieruchomościami w Krakowie

W dniu 2 września 2018 roku CBA w Krakowie, na polecenie tut. Prokuratury Okręgowej zatrzymało obywatelkę polską Ewę M. na co dzień zamieszkującą we Francji. Kobiecie przedstawiono zarzut  przekazania Robertowi F. i Małgorzacie P. korzyści majątkowej w łącznej wysokości 100.000 zł, w zamian za bezprawne wywarcie wpływu na urzędników UMK w Krakowie, w celu takiego załatwienia sprawy aby termin zapłaty za wylicytowane przez podejrzaną trzy nieruchomości, w tym dwie w centrum Krakowa, został maksymalnie wydłużony, tj. o przest. z art. 230a § 1 kk w zw. z art. 12 kk. W tym czasie podejrzani mieli poszukiwać kupców na odkupienie od nich tych nieruchomości (oczywiście za cenę wyższą niż wylicytowaną w aukcji), którzy przekazaliby im także pieniądze na zapłatę dla urzędu, gdyż podejrzani od początku nie mieli takich środków finansowych. W celu wydłużenia terminu zapłaty, podejrzani po uzyskaniu „rady” od jednego z urzędników sporządzali fikcyjne pisma mające rzekomo usprawiedliwić niemożność zapłaty ceny zdarzeniami losowymi, jak np. wypadek samochodowy. Jedno z tego rodzaju pism zostało dla podejrzanych napisane przez ustalonego urzędnika na służbowym komputerze.

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia korespondujące ze stanem faktycznym. Wobec Ewy M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w wysokości 50.000 zł, dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami i zakaz opuszczania kraju. 

Aktualności