Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

04.02.2019 Środki zapobiegawcze w sprawie ujawnionych w Olkuszu pojemników.

Nawiązując do informacji z 1 marca 2019 roku, dot. ujawnienia w dniu 28 lutego 2019 r. ok. godz. 19.00 przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KPP w Olkuszu - 400 pojemników typu „mauser” o pojemności 1000 litrów, w których to znajdowała się substancja niewiadomego pochodzenia, wszczęto postepowanie w sprawie składowania odpadów zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób, tj. o przestępstwo z art. 183§1 kk. W sprawie uzyskano wstępną opinię dotyczącą składowanej substancji znajdującej się w pojemnikach, z opinii tej wynika, że jest to substancja zagrażająca życiu i zdrowiu wielu osób a także środowisku w przypadku rozstrzelnienia się pojemników.

2 marca br., przedstawiono zarzut jednemu z zatrzymanych mężczyzn (49 lat) z art. 183§1 kk, przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora, w tym samym dniu, Sąd Rejonowy w Olkuszu Wydział II Karny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przedstawiono zarzuty drugiemu z zatrzymanych mężczyzn (37 lat) z art. 183§11 kk  i art. 270§3 kk (przygotowanie do posłużenia się sfałszowanym dokumentem - dowodem osobistym). Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Prokurator skierował wniosek do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w dniu dzisiejszym.
 

Aktualności